Jag erbjuder - ofrezco:

Tillfälliga intensivkurser - också enligt beställning

Sibbo Spanska i huvudsak varannan torsdag

Spanska kurser i Borgå på onsdagar

image37

Måndagar och tisdagar

Nybörjarkurs i spanska för vuxna i Helsingfors. Start 9.9, kl.10-14.30 inkl.en timmes lunchpaus (lunchen inkl. i priset), 150€/månad

Arr: Axxell & Akan


Ställ frågor till mej: sheila.tackman@gmail.com

Anmäl dej via:

www.akan.fi/espanol


VARMT VÄLKOMMEN MED!
Spanska kurser i Borgå på onsdagar

Sibbo Spanska i huvudsak varannan torsdag

Spanska kurser i Borgå på onsdagar

image38

https://www.opistopalvelut.fi/porvoo/courses.php?l=sv#pos-2-7-14


Spanska för seniorer  

11.9.2019 - 4.12.2019 

22.1.2020 - 22.4.2020 

Ons.: 15.00 - 16.30  
120713M Kursavgift: 45.00 € 


Varannan onsdag kl.17-19.15

120711M Kursavgift: 43.00 €  


Varannan onsdag kl.17-19.15
120712M Kursavgift: 43.00 €  


VARMT VÄLKOMMEN MED!

Sibbo Spanska i huvudsak varannan torsdag

Sibbo Spanska i huvudsak varannan torsdag

Sibbo Spanska i huvudsak varannan torsdag

image39

Denna kurs är slutförd, men har du en egen grupp som vill ha en liknande kurs - hör gärna av dej!


Exempel på en kurs som varit: 

Start söndag 15.9!

Kursen hålls med min.8-max.16 deltagare. 

Pris enligt deltagarmängd: 150-200€/person

FBK i Hangelby, Kalkstrandsv.99


Om du inte kan närvara någon av gångerna kan jag skicka material &uppgifter via e-post.


Interaktiva uppgifter inklusive kommunikation ges mellan kursgångerna. 


På våren finns möjlighet till fortsättning.


Rätt till ändringar förbehålles.

VARMT VÄLKOMMEN MED!

anmäl dej via sheila.tackman@gmail.com 

Privatlektioner i spanska

"Jobshadowing" för lärare/para docentes

Sibbo Spanska i huvudsak varannan torsdag

image40

Format - NU UNDER CORONATIDER SER VI HUR DET SKULLE VARA BÄST FÖR JUST DEJ! PRISERNA TAR OCKSÅ HÄNSYN TILL HUR MYCKET CORONAN PÅVERKAT DIN EKONOMI

Det kan ju vara en chans till gemensam hobby med din partner eller hela familjen! Nu förståss endast distansundervisning.

Utgångspunkt: 2 lektioner á 45 minuter per pass antingen närvaro- eller "Skype"-undervisning, därtill finns distansuppgifts alternativ.  

Minimi 4 pass. Lektionerna betalas i förväg. 


Närvarostudier
Muntliga och skriftliga övningar i konstant interaktion med läraren. Grammatik i praktiska sammanhang. Fokus på det talade vardags språket. Inget ifyllande av uppgifter som studeranden gör ensam, den typen av studier görs som repetitions/distansuppgifter och som korrigeringsarbete för läraren.

Pris per pass: 125€ (inkl.24% moms). Lektioner i Helsingfors innebär dryga 2h arbetsresor/gång. Resekostnader tillkommer.

 

Skypelektioner
Samma upplägg som med närvarostudier men görs via Skype eller motsvarande. Kräver ofta att studeranden själv printar ut material inför lektionen (som läraren skickat per e-post i förväg).

Pris per pass: 95 € (inkl. moms 24%)Distansuppgifter sådana veckor då vi inte hittar gemensam lucka i kalendern.

Uppgifterna skickas per e-post. Returneras till läraren för korrigering per e-post enligt deadline vi bestämmer sinsemellan. Dessa uppgifter planeras för stundens behov och kräver minst en lektions arbete för både studerande och lärare.

Summa per helhet: 50€ (inkl. moms 24%)


Avbokningar och förseningar, i huvudsak:

Närvarolektioner 48 h före lektion, 

Skypelektioner 24 h före lektion

Studerande som är sen eller uteblir betalar/får kortare lektion. Försenad lärare ersätter tiden samma eller följande gång. 


Enseño sueco - explico en español

"Jobshadowing" för lärare/para docentes

"Jobshadowing" för lärare/para docentes

image41

 Un módulo de 2 lecciones á 45 min. O clases presenciales o por “Skype”. Mínimo 4 veces/módulos. 


Presenciales: clases muy activas, interactivas e incluyen mucha conversación.  Ejercicios escritos o por ejemplo conjugaciones de verbos apenas se hacen en las clases presenciales  Son 125 € (incl. IVA)


Lecciones por Skype, mando tareas por correo-e, por favor imprimir antes de la clase.  Son 95 € (incl.24% IVA)Tareas a distancia: las semanas que no nos podemos ver, mando las tareas por correo-e y juntos decidimos la fecha de deadline para que las devuelvas a mí y las corrijo. 

Son 50 € (incl.24 % IVA)


Las clases presenciales se tienen que cancelar 

48 h antes,  las clases de Skype 24 h antes. 


Por llegar tarde o no venir a clase se cobra. Si yo vengo tarde compenso el tiempo la misma vez u otra vez 

"Jobshadowing" för lärare/para docentes

"Jobshadowing" för lärare/para docentes

"Jobshadowing" för lärare/para docentes

image42

Jobshadowing - en världens chans till att få nya internationella kontakter och utveckling i arbetet för båda parter.


Kan också ordnas för lärare från Finland som vill göra detta i Spanien! Bl.a.på Teneriffa har vi många personliga kontakter. Stipendier finns.


Ett samarbete med Sheimar Educación 

som hör till Erasmus + . 

Educrea sköter all koordinering, allt pappersarbete, förberedelser och slutrapportering. 

Den mottagande enhetens uppgift är att ta emot och agera värd. Inget "protokollförande" för skolans del!


Läraren som kommer från Spanien för att följa med arbetet inom finsk undervisning har en tyst medföljande roll, men hjälper gärna om tillfrågad. Kan bidra med innehåll, en morgonsamling etc. enligt den mottagande enhetens önskemål. Det har visat sig vara mycket intressant att få frågor, få ha en vuxen som speglar ens professionella arbete, en kollega som kan dela med sig av hur man arbetar och hur skolväsendet fungerar i Spanien.Exempel på mitt egna material för spanska undervisning

image43

På mina kurser gillar jag att ge studerandena visuellt övergripligt material, det underlättar framöver. Då vi jobbar muntligen skall man också snabbt kunna hitta hjälp i bekant kortfattat material.

MATERIALET GÅS IGENOM TILLSAMMANS, SEDAN HJÄLPER DET STUDERANDENA ATT GÖRA KORTA TILLBAKABLICKAR FÖR REPETITION OCH ÖVNINGAR.         - INGET AVSKRIVANDE AV  TEXT FRÅN TAVLAN - MATERIALET HJÄLPER OCH STÖDER EGET AKTIVT FORMANDE AV SPRÅK.

image44

STATIONER MED REPETITION AV TEORI OMSATT I PRAKTIKEN I SMÅ GRUPPER DÄR LÄRAREN CIRKULERAR OCH HJÄLPER TILL VID FRÅGOR.

Dynamiska och interaktiva övningar är omtyckta och lärorika.

image45

Me gusta enseñar - jag tycker om att undervisa ; )

Hoppas du vill komma och lära dej med mej!

Lite mer av mitt material

Lär dej klockan

Bilder och kom-ihåg-regler

Bilder och kom-ihåg-regler

image46

En av de första sakerna du får lära dej är klockan, tillsammans med siffrorna. Då detta "sitter" får du börja skapa egna korta meningar som berättar vad som sker vid olika klockslag, vi hjälps åt! 

Bilder och kom-ihåg-regler

Bilder och kom-ihåg-regler

Bilder och kom-ihåg-regler

image47

Spanskan är relativt lätt att uttala, men vissa bokstävers uttal såsom tex G påverkas av bokstaven som kommer efter. Bilder hjälper ofta att minnas bättre.